Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie In beweging... BeeldTaal Tarieven Contact


email: Jos.van.Dijken@AnderZ.info


Drs. Ir. Jos van Dijken levenslooppsycholoog

Jos van Dijken

Je weg vinden. Meestal gaat dat als vanzelf. Maar soms lukt het niet. Dan wordt het zicht belemmerd. Of er zijn obstakels onderweg. Als dat jouw situatie is, dan zou ik langszij willen komen. Een tijd met je oplopen, bij jouw leven betrokken raken. Luisterend en doorvragend meedenken. Soms een onverwacht idee aanreiken. Dát motiveert mij. Zodat jij verder op weg kunt.

In 1988 bedacht ik het woord Jezuaans. Daarmee wil ik kleur bekennen. Ieder mens ontwikkelt gaandeweg een eigen levensbeschouwing. Dat respecteer ik voluit. Vanuit die instelling oefen ik mijn vak uit. Maar neutrale hulpverlening bestaat niet. Eerder als gezondheidszorgpsycholoog, nu als levenslooppsycholoog oriënteer ik me op enkele inspirerende leermeesters. Hiervan is Jezus voor mij de belangrijkste. Dat betekent voor mij levenslang, elke dag opnieuw, in de leer zijn. 

DWL

Als ingenieur leiding geven aan civiel-technische projecten bij de Duinwater-leiding van Den Haag. Daarmee ervaring opgedaan in een bedrijf, dat een kwalitatief hoogwaardig product levert, en tegelijk een overheidsinstelling is.
Navigators

Verantwoordelijk voor het studentenwerk van de Navigators in Groningen. Coachen van studenten en jonge academici bij hun ontwikkeling op persoonlijk en geestelijk vlak. Toerustingswerk in kerkelijke gemeen-ten rond evangelisatie, bijbelkringenwerk en gespreksgroepen. Schrijver van meerdere boeken en handreikingen; verkoop ruim 60.000 exemplaren.

Werkervaring

Koers voor ouders

Initiëren en managen van deze organisatie voor opvoeders-ondersteuning. Ontwikkelen van oudercursussen, vader & zoon-weekenden, kwartaalblad Langszij, 14 opvoedingsboeken, CD’s en spelen. Leiding geven aan beleidsteam en projectteams.

StressCo

In Brummen diagnostisch en therapeutisch ondersteunen van werkgevers en werknemers met burnout-problematiek en van slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede rond PTSS-klachten.


De Hoop ggz

In de specialistische GGZ , volwassenen psychiatrie, werkzaam als regiebehandelaar. Verantwoordelijk voor diagnostiek- en therapietrajecten zowel in een kliniek als ambulant: poliklinisch en deeltijdbehandeling.  


Leger des Heils

Diagnostiek en indicatiestelling bij zorgmijdende cliënten.