Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie In beweging... BeeldTaal Tarieven Contact

Hulpverlening


  73      Vier meebewegende richtsnoeren

               Uitgangspunten voor christelijke hulpverlening


102      Uitgave & ontvangst

               Over (on)gelijkwaardigheid in zorgverlenersrelaties


144      Meer dan armen anderz

               Overeenkomsten en verschillen tussen Generalistische en Specialistische GGZ

126      De omgekeerde piramide

               Ontrafelen van complexe psychische problematiek


166      Bandbreedte van veranderen

Onze AnderZ-benadering van iemands groeiproces


194      Over absurd en auditief

               Lessen trekken uit vastgelopen en stagnerende behandeltrajecten


  72      De Draagkrachtmeter

Draaglast? Draagkracht? Draagvlak?  Snel in beeld krijgen van je actuele situatie


  80      Recept voor 2 personen

 Partnerrelatieproblemen?  E.F.T.-therapie met 2 foto’s geïntroduceerd


  82      “Op de P.O.V”

Onoverkomelijke moeilijkheden?  Bekijk ze eens door de uitgebreid geteste 7 stappen-bril

  84      Werkt E-health?

Acute stress  Experimenteer zelf ook met 30 anti-stress-tips


  86      Hij wekt elke morgen’

Chronisch slaaptekort?  Put uit 6 behandellijnen, 20 praktische handvatten en 2 vragen

..88      Als de liefde niet bestond

Depressief?  Overweeg deze 7 invalshoeken


  95      De controle-illusie verstoren

Piekeren? Dwangklachten?  4 manieren om uit de vicieuze angstcirkel te springen

103      “De dokter kan niks vinden”

Medisch onverklaarde klachten?  Eraan werken in 3 fasen gaat helpen


106      Waar gáát dit over?!?

AD(H)D?  Ga twee keer (mentaal) mee zeilen om jouw aandacht te leren focussen.


119      Schaven aan schema’s

Hinderlijke gewoonten of patronen?  Benut methoden uit schematherapie


157      Wending als wen ding

               Tegemslag opvangen? Vkracht versterken?  Luister eens naar Jim van Os en Vincent Bijlo