Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie Verwijzers In beweging... BeeldTaal Tarieven Contact

Tarieven


De behandeltrajecten bij psychologenpraktijk AnderZ zijn te declareren bij je verzekering, als deze therapieën in je basispakket of in je aanvullende verzekering opgenomen zijn. Zie hieronder. Wat je verzekering vergoedt kun je navragen bij je eigen verzekering.


Psychologenpraktijk AnderZ is een vrij gevestigde praktijk en niet gecontracteerd door ziektenkostenverzekeraars. Er wordt gewerkt naar de kwaliteitseisen van de NZA en de NVGzP. Jos van Dijken, GZ-psycholoog en regiebehandelaar, en Jannie van Dijken, sociaal pedagoog, zijn de behandelaars.

Coaching is altijd voor eigen rekening of voor rekening van het bedrijf of de organisatie waarbij je werkzaam bent.


Cliënten die we coachen of die bij psychologenpraktijk AnderZ in therapie zijn en die geen vergoeding krijgen, willen we ook ter wille zijn. Dan zijn er twee mogelijkheden.

1 - Je betaalt naar wat het je waard is.

of

2 - We berekenen een bedrag in overleg, naar draagkracht.


Geen vergoeding


Volgens de NZA geldt een maximumtarief van €114,41 per sessie van 45 minuten. Wij heten AnderZ en hanteren andere uitgangspunten rond coaching:

Of je betaalt naar wat het je waard is.

Of je betaalt een bedrag naar draagkracht. Dan is onze richtlijn:

2x  je bruto inkomen per uur

Wel vergoeding


Een schriftelijke verwijzing door de huisarts is noodzakelijk. In de verwijsbrief staat een stoornis of het vermoeden van een stoornis vermeld. Dit is nodig om de behandeling vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. Het eigen risico is  €385 per kalenderjaar.

De kosten voor 3 behandeltrajecten die geheel of gedeeltelijk vergoed worden:

BK = Basis GGZ Kort:       294 minuten       €522,13

BM = Basis GGZ Middel:   495 minuten       €885,01

BI = Basis GGZ Intensief:  750 minuten     €1434,96 Als de verzekering een deel vergoedt betaalt de cliënt een eigen bijdrage van max.. €25 per gesprek. Bijv. bij BI gaat het om zo’n 10 gesprekken.


Trajecten i.v.m. lichte klachten, relatieproblemen en werkgerelateerde problemen worden meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze komen voor eigen rekening.


Deze prijzen zijn van toepassing op cliënten waarvan de ziektenkostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de Psychologenpraktijk AnderZ en zijn geldig vanaf 1 januari 2021