Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie In beweging... BeeldTaal Tarieven Contact

Stroop

‘k Heb centen in mijn hand

en ben een kind

voor stroop

uit bakken aan de wand


maar ‘k durf ‘t niet vragen.

Ben ik aan de beurt?

en wacht

Mijn wangen zijn gekleurd

 Jannie van Dijken