Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie In beweging... BeeldTaal Tarieven Contact

Opvoeding

Voor ouders en opvoeders

opvoeden in de 1e eeuw / trouw aan de Wet of open voor de wereld

Johnny Cash / 4 lastige vragen

3 radicale verschillen tussen Jezus en zijn tijdgenoten

inspelen op een snel veranderende samenleving

10 befaamde pedagogen uit de 20e eeuw

de 3 echte toppers: Maria Montessori, Jan Ligthart, Philipp Kohnstamm

steun van 5 kanten

pleidooi voor gezinstijd / aandacht vragen voor 4 thema’s

praktische gids voor geloofsopvoeding thuis.

aandacht en eigenheid tussen grootouders en kleinkinderen

Specifiek voor vaders

opvoedspel voor vaders / 6 soorten opdrachtkaarten

vriendschap tussen vader en tienerzoon / -dochter

(z)onder vrienden? / 7 spelelementen

Genesis-analyse / 4 functies van vaders