Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie In beweging... BeeldTaal Tarieven Contact

Jezuaans leven

198       …door de Geest van Jezus

Lucas’ boek ‘Handelingen’ verdient een betere titel


190       De vervolgbeweging…

Lucas’ beide boeken benaderen met 2 leesmethoden


153       Kijken door matglas

uitkomen op vitaal en personalistisch omgaan met God


140       50 jaar verder met verbeelding

na het kantelmoment de toekomst tegemoet


131       Het onmisbare kwartet

vier boodschappers, één boodschap

122       “Ik bepaal wat je met dieren mag doen.”

verkenning in dier- en milieuethiek


  98       Eigendom van Jezus

denken over tijd en toekomst door 2 liedteksten van Bob Dylan


  63       jota - sjin - waw - ajin

de bijna onmogelijkheid te achterhalen wat er toen gebeurde

  56       “Nou èn?”

de kunst van door-vragen naar het verlangen

  47       JL en SQ

twee idealen om het leven mee in te richten


  46       Gezond & geopend

de ‘ideale man’ volgens 4.466 hoogopgeleide Amerikanen

  42       Ongevraagd

verder kijken dan de geloofsbelijdenis en eenzijdige beeldvorming

  18       Beth Jesjoea

Jezus de regie geven in je leef- en woonomgeving


   6       Jezuaans leven

mijn vondst - dankzij Mattheus, Keith Green, Charles de Foucauld


   3       Deze Jezus…

Vondel en 3 schilders inspireren om tot een eigen antwoord te komen.


   1       Jezus’ voortgaande beweging met mensen

Jezus’ dynamiek: waarden-conservatief en structuur-explorerend leven