Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie In beweging... BeeldTaal Tarieven Contact

Jezuaans leven

  Vondel en 3 schilders inspireren om tot een eigen antwoord te komen.


 mijn vondst - dankzij Mattheus, Keith Green, Charles de Foucauld

op zoektocht, net als Joop en Too

de ‘ideale man’ volgens 4.466 hoogopgeleide Amerikanen

de bijna onmogelijkheid te achterhalen wat er toen gebeurde

Jezus’ dynamiek: waarden-conservatief en structuur-explorerend leven


de kunst van door-vragen naar het verlangen + bijlage

16 steden bakkeleien over de komst van de Messias

verder kijken dan de geloofsbelijdenis en eenzijdige beeldvorming


2 idealen om het leven mee in te richten


Jezus de regie geven in je leef- en woonomgeving

denken over tijd en toekomst door 2 liedteksten van Bob Dylan


verkenning in dier- en milieuethiek


vier boodschappers, één boodschap + bijlage

na het kantelmoment van 5 maart 1970


levenscontact met een levend Persoon