Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie In beweging... BeeldTaal Tarieven Contact

Geloofsontwikkeling…

… in het persoonlijk leven

vastlopen met bidden / nieuwe woorden vinden

discipelschap in 3 stappen: ontdekken, begrijpen, toepassen

overbekende bijbelteksten anders benaderen

moed vinden voor eenzijdig leven

132   Xy’t!

 transcendentie / leren van Augustinus, Jannie van Dijken, Vaclav Havel     

… binnen het gezin

huis met 3 etages: beleving & basis & betekenis + 2 bijlagen

een levensfragment, illustratie en kerntekst voor jong en oud

drie metaforen over jongeren en geloven

… samen met andere gelovigen

geen ‘vervaag’-christenen / leren van Ezechiël, Prisca en Aquila

samen God zoeken met symbolen, daden en liederen

verbonden met gelovigen uit 11 kerkelijke tradities

…in het omgaan met andersdenkenden

bewogen leven / ontvankelijk milieu / bezield verband

gaandeweg verantwoorden / uitnodigend dóórvragen

Wat zorgde voor de radicale ommekeer bij Philipp Kohnstamm?