Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie In beweging... BeeldTaal Tarieven Contact

Werk

196       Barrières slechten

Opgedane inzichten en ervaring over de betekenis van werk in de loop van het leven


195       Scheppingsverlangen

Ruim 40 jaar creëren: enkele impressies van Jannies veelzijdigheid op kunstzinnig gebied


179       BIGgelende tranen (?)

De balans opmaken en afzien van herregistratie in het hulpverlenersregister. De toekomst ligt weer open.


173       Off dykes

1e afstudeerproject opende ook 3 denksporen over onze familienaam en een alternatief daarvoor


158       Zin in kunst

Beeldend kunstenaar: beweegredenen en beleving van het in opdracht werken aan bronzen beelden


149       Nut en onnut van ervaring

Een win-win-situatie op de werkvloer en het pensionado-perspectief


142       Collega’s en profil

Coachen van collega’s met 5 toekomstgerichte vragen


141       Ontslag = schild af

Omgaan met de kwetsbaarheid en emoties in de periode rond ontslag


136       Buiten werd binnen

Open huis na 7 maanden bouwactiviteit


130       De gevonden speld

Na 16 keer verhuizen nu voor het eerst NIET vanwege het werk


101       Een afwijkend visitekaartje

Mjn alternatief in verband met de unieke levensloop van personen


  91       In team

Samenwerken vanuit een gedeelde organisatie-ideologie en met een samenbindend verhaal


  89      Mijn functioneringsviervlak

Pro-actief en creatief positie bepalen bij de interne reorganisatie op de polikliniek


  78      Voor anker

4 slimme loopbaan-’tools’ van Edgar Schein, John Holland, Rcihard Bolles en van mezelf


 65      Voor het leven! (Of: voor even?)

3e afstudeerproject: burnout-onderzoek bij 124 idealistische werkers in 10 evangelische organisaties


  62      Matching

Mentorrelaties: beweegredenen, randvoorwaarden en ontwikkeling na verloop van tijd


  61      Hopelijk niet

Werk uit ambitie of uit noodzaak? Ondergaan van je lot of overgave aan een zaak die groter is dan jezelf?