Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie In beweging... BeeldTaal Tarieven Contact

Mensvisie


de persoon & Jezus / 3 argumenten voor personalisme

over de context en over de krachtkant van iemands leven

jezelf ontwikkelen of opofferen? / evangelie versus psychologie?

persoonlijke verantwoordelijkheid en de invloed van anderen op keuzes

de 4 leerstijlen van Juch: denken + plannen + doen + waarnemen

3 invalshoeken om je verlangen op het spoor te komen + bijlage

de actuele en blijvende betekenis van de mensvisie van Ter Horst

inspelen op cultuurverschillen met 4 accentbladen / bijlagen

verbondenheid met anderen tussen 18 en 103 jaar + bijlage

(on)gelijkwaardigheid in zorgverlenersrelaties

de context bij ziekte / lessen van Noortje Kuiper

invloed van lichaam, cultuur en persoonsvorming op het ouder worden

de invloed van hechting en kindervriendschappen op de ontwikkeling

prikkelgevoeligheid onderkennen en hanteren + bijlage

een kijk op het bestaan verbeeld